Nabídka na bytu ve vchodě 524 - č. bytu 19

Celá zpráva zde

Rozhodnutí členské schůze Bytového družstva Cafourkova uskutečněné způsobem per rollam

Celá zpráva zde

Zápis z představenstva ze dne 16.08.2021

Celá zpráva zde

Zápis z představenstva ze dne 19.07.2021

Celá zpráva zde

Zápis z představenstva ze dne 14.06.2021

Celá zpráva zde

Doplňující informace k činnosti SVJ (nutno rozkliknout celé)

Hlasování per rollam - BD (nutno rozkliknout celé)

Letošní termín odstávky teplé vody: 08.07.2021 - 14.07.2021

Zápis ze schůze představenstva ze dne 17.05.2021

Celá zpráva zde

Omezení vjezdu na parkoviště v ulici Na Bendovce

Kvůli realizaci stavby plynovodní přípojky bude od úterý 11.05.2021 omezen vjezd na parkoviště z ulice Cafourkova (parkovště v ulici Na Bendovce).

Jako jediný vjezd na parkoviště bude sloužit průjezd z ulice U Skalky (vedený za placeným parkovištěm). 

Prosíme uživatele o dodržování pokynů dle instaovaného značení, aby bylo možné parkovat ve všech částech parkoviště

Stránky