Ostatni znam jej przykład w Oszmiańskim powiecie. [25] In December 1838, marital problems caused Mickiewicz to attempt suicide. Dobranoc! Dziadów oraz Ewy Horeszkówny z Pana Tadeusza. Poeta poznał m.in. [25][26] Mickiewicz would create further notable works, such as Lausanne Lyrics [pl], 1839–40) and Zdania i uwagi (Thoughts and Remarks, 1834–40), but neither would achieve the fame of his earlier works. Utwór porusza tematykę nieszczęśliwej, niespełnionej miłości. powieść biedermeierowską. [25][26] It is written entirely in thirteen-syllable couplets. Towarzystwo przekształciło się w organizację spiskową. Badacze przyjmują, że Dziady to w dużej mierze utwór autobiograficzny, wyrażający m.in. A leading Romantic dramatist, he has been compared in Polan… [25] It became popular not only among Poles but, in translations, among some other peoples, primarily those which lacked their own sovereign states. They were unable to marry due to his family's poverty and relatively low social status; in addition, she was already engaged to Count Wawrzyniec Puttkamer [pl], whom she would marry in 1821. Oskar Wizard - 3452 wierszy Maria Polak - 2163 wierszy kaja-maja - 1565 wierszy koktail - 910 wierszy Keruj - 859 wierszy TES - 846 wierszy wilkolak1003 - 746 wierszy ciesliklucyna - 702 wierszy W roku 1822 ukazał się w Wilnie pierwszy tom Poezji z Balladami i Romansami oraz Wierszami różnymi (Hymn na dzień Zwiastowania N.P. [24] In 1834 he published another masterpiece, his epic poem Pan Tadeusz. [29] By the late 1830s he was less active as a writer, and also less visible on the Polish émigré political scene. Top Użytkownicy. Wraz z Tomaszem Zanem założył Towarzystwo Filomatów. Człowiek to mikrokosmos, rekapitulacja wszechświata (makrokosmosu). Znalazły się tam bardzo ogólne postulaty radykalnych reform demokratycznych w bliżej niedookreślonej „przyszłej Polsce”. Po ślubie przestał publikować wiersze – starał się utrzymać coraz liczniejszą rodzinę. Wiersze Miłosne Asnyk Adam, Wiersze Miłosne Mickiewicz Adam, Wiersze Miłosne Fredro Aleksander, Wiersze Miłosne, Leśmian Bolesław, Wiersze Miłosne Heine Heinrich, Wiersze Miłosne Kasprowicz Jan, Wiersze Miłosne Kochanowski Jan, Wiersze Miłosne Jarosław Iwaszkiewicz, Wiersze Miłosne Goethe Johann Wolfgang, Wiersze Miłosne Jonasz Kofta, Wiersze Miłosne Julian Tuwim, Wiersze … [22] Yet it is likely that Mickiewicz was no longer as idealistic and supportive of military action as he had been a few years earlier, and his new works such as "Do matki Polki" ("To a Polish Mother", 1830), while still patriotic, also began to reflect on the tragedy of resistance. Cenne informacje biograficzne zawiera jego Żywot Adama Mickiewicza w czterech tomach, wydany w latach 1890-1895, idealizujący jednak (kosztem faktografii) postać Rodzica, czego skutkiem było „odbrązawianie”, zainicjowane formalnie przez Tadeusza „Boya” Żeleńskiego w roku 1929 (Brązownicy). [24] A long descriptive poem, "Ustęp" (Digression), accompanying part III and written sometime before it, sums up Mickiewicz's experiences in, and views on, Russia, portrays it as a huge prison, pities the oppressed Russian people, and wonders about their future. [37], In the winter of 1849 Mickiewicz founded a French-language newspaper, La Tribune des Peuples (The Peoples' Tribune), supported by a wealthy Polish émigré activist, Ksawery Branicki [pl]. Adam Mickiewicz pisząc w Cieszynie Zakochał się na zabój w pięknej dziewczynie I będąc w szponach jej uroku powie: O! Zniechęcił się do politycznych sporów emigracji, odsuwając się przy tym od życia publicznego. [22] He was an authority to the young insurgents of 1830–31, who expected him to participate in the fighting (the poet Maurycy Gosławski [pl] wrote a dedicated poem urging him to do so). [76] According to Romanucci-Ross, while Mickiewicz called himself a Litvin ("Lithuanian"), in his time the idea of a separate "Lithuanian identity", apart from a "Polish" one, did not exist. After, as a consequence, spending five years exiled to central Russia, in 1829 he succeeded in leaving the Russian Empire and, like many of his compatriots, lived out the rest of his life abroad. [16], About the summer of 1820, Mickiewicz met the love of his life, Maryla Wereszczakówna [pl]. W roku 1822 ukazał się w Wilnie pierwszy tom Poezji – manifest polskiego przełomu romantycznego. [39] He left Paris on 11 September 1855, arriving in Constantinople, in the Ottoman Empire, on 22 September. [39][71] He has also been the subject of many statues and busts by Antoine Bourdelle, David d'Angers, Antoni Kurzawa [pl], Władysław Oleszczyński, Zbigniew Pronaszko [pl], Teodor Rygier, Wacław Szymanowski and Jakub Tatarkiewicz. [21] By 6 June he was in Berlin, where he attended lectures by the philosopher Hegel. [14] The year 1812 also marked his father's death. Arymana... i Arcymistrza zalicza się do liryków rzymskich, obok nich dawniej uznawano za powstałe w Mieście również Rozmowę wieczorną oraz Rozum i wiarę, jednakże nowsza nauka kwestionuje ten pogląd, stawiając hipotezę o napisaniu ich w Dreźnie wraz z wierszem Mędrcy. Mickiewicz's best-known works include Forefathers' Eve, Grazyna, Konrad Wallenrod, and the long narrative poem Pan Tadeusz. [24] It predicted inventions similar to radio and television, and interplanetary communication using balloons. From 1807 to 1815 he attended a Dominican school following a curriculum that had been designed by the now-defunct Polish Commission for National Education, which had been the world's first ministry of education. Ojczyzno moja! Oskar Wizard - 3452 wierszy Maria Polak - 2163 wierszy kaja-maja - 1565 wierszy koktail - 910 wierszy Keruj - 859 wierszy TES - 846 wierszy wilkolak1003 - 746 wierszy ciesliklucyna - 702 wierszy [45] Miłosz describes it as a "summation of Polish attitudes towards Russia in the nineteenth century" and notes that it inspired responses from Pushkin ("The Bronze Horseman") and Joseph Conrad (Under Western Eyes). Wykonywanie zawodu nauczyciela w kowieńskiej szkole stało się dla Adama Mickiewicza pewnego rodzaju praktycznym sprawdzianem i źródłem doświadczeń idei filomackich. [7] He was a leading Romantic dramatist[8] and has been compared in Poland and in Europe with Byron and Goethe.[7][8]. – objąłem w ramiona/ Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia … Ja i ojczyzna to jedno. Wspólnie z grupą emigrantów rozmaitych narodowości oraz przedstawicielami lewicy francuskiej, powołał do istnienia dziennik La Tribune des Peuples (Trybuna Ludów), stając się zarówno jego redaktorem naczelnym jak i publicystą. [16][17][43] Mickiewicz's influence popularized the use of folklore, folk literary forms, and historism in Polish romantic literature. Potwierdzenie poznania idei przez wielki czyn to konieczny element romantycznego, więc aktywistycznego, rozumienia historii jako wszechogarniającego procesu. Dokumentacją tej aktywności Mickiewicza są pisma filomatyczne o charakterze organizacyjnym jak i utwory literackie, rozprawki i recenzje prezentowane i dyskutowane na zebraniach Towarzystwa. Mat­ka – Bar­ba­ra z Ma­jew­skich – była cór­ką eko­no­ma po­bli­skie­go ma­jąt­ku Czom­brów (tam­tej­szy dwór jest wska­zy­wa­ny jako pro­t… Wykłady paryskie stanowią autorską syntezę historiozofii romantycznej (misja narodów słowiańskich i Francji z jej darem napoleońskiego geniuszu czynu). Teraz, w roku 1840, przepisuję dla pamięci”. [35], Mickiewicz welcomed the Crimean War of 1853–1856, which he hoped would lead to a new European order including a restored independent Poland. [12][14], Polish national poet, dramatist, essayist, publicist, translator, and political activist, "Mickiewicz" redirects here. Poznał ją jeszcze podczas pobytu w Rosji, lecz wówczas interesował się bardziej jej matką – słynną pianistką. W latach 1807-1813 uczył się w dominikańskiej szkole powiatowej, w roku 1815 rozpoczął studia na Wydziale Literatury Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie dominowały tendencje klasycystyczne i oświeceniowe. [14], Mickiewicz spent his childhood in Navahrudak,[12][14] initially taught by his mother and private tutors. The greatest of Poland's Romantic poets - a poet, columnist, political activist, and visionary. Adam Mickiewicz i jego wiersze o miłości - wyznaj komuś miłość za pomocą pięknej poezji. Pobierał stypendium, które zobowiązywało go po ukończeniu studiów do kilku lat pracy w szkole. He also befriended the great Russian poet Alexander Pushkin[21] and Decembrist leaders including Kondraty Ryleyev. Przez szwajcarskie Alpy przybyli do Lombardii, zwiedzili Wenecję i Florencję, by stanąć w Wiecznym Mieście 18 listopada 1829 roku. [71] Koropeckyi notes that, apart from some specialist literature, only five book-length biographies of Mickiewicz have been published in English. Przykładem romantycznej periodyzacji historii Polski, łączącym, co szczególnie cenne, perspektywę i historiograficzną i mesjanistyczną, jest podział przyjęty w Pierwszych wiekach historii polskiej Mickiewicza. Mickiewicz zaczerpnął od włoskiego poety również formę dzieł. Podczas tej podróży powstał cykl Sonetów Krymskich i Odeskich. Planował ślub z poetką i malarką K. Jaenisch. Równe we wszystkim prawo”), kwestia ważna zwłaszcza w zaborze rosyjskim). Najpopularniejsze wiersze. Cierpienie żłobi nam duszę: krzesze w niej iskry boskie. 15: „Pomoc polityczna, rodzinna, należna od Polski bratu Czechowi i ludom pobratymczym czeskim, bratu Rusowi i ludom ruskim. [22] His meetings with refugees and escaping insurgents around 1831 resulted in works such as "Reduta Ordona" ("Ordon's Redoubt"), "Nocleg" ("Night Bivouac") and "Śmierć pułkownika" ("Death of the Colonel"). W maju 1829 Poeta mógł opuścić Rosję. Nauki Towiańskiego były również w wielu punktach zgodne z własnymi mesjanistycznymi wyobrażeniami Mickiewicza i spodziewaniem się „wielkiego objawienia” i odnowy życia świata jako takiego (inspiracje myślą Joachima z Fiori i Jakuba Boehme?). Natura, w tym i każdy człowiek-indywiduum, jest w rzeczywistości zawsze żywa, prześwietlona przez boskiego Ducha, ożywiającego świat i człowieka, zwłaszcza o ile ten ostatni ma podświadomy kontakt z „organizmem uniwersalnym”. Wiersze Miłosne Asnyk Adam, Wiersze Miłosne Mickiewicz Adam, Wiersze Miłosne Fredro Aleksander, Wiersze Miłosne, Leśmian Bolesław, Wiersze Miłosne Heine Heinrich, Wiersze Miłosne Kasprowicz Jan, Wiersze Miłosne Kochanowski Jan, Wiersze Miłosne Jarosław Iwaszkiewicz, Wiersze Miłosne Goethe Johann Wolfgang, Wiersze Miłosne Jonasz Kofta, Wiersze Miłosne Julian Tuwim, Wiersze … niech odpoczną po łzach twoje oczy, Dobranoc! U Adama Mickiewicza widać interesującą syntezę obu tych poglądów, mającą mocne zakorzenienie w kulturze szlacheckiej i tradycjach ustrojowych I Rzeczypospolitej (monarcha ludzi wolnych, prawy wódz broniący res publica wraz ze szlachtą-obywatelami). Adam Mickiewicz *** „Lubię szeptać ci słowa” Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą — Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu, Pewne, że się twym ustom do cna wytłumaczą — I nie wstydzą się swego mętu i pośpiechu. 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu pod Nowogródkiem lub w Nowogródku, zm. [44] The year 1832 saw the publication of part III: much superior to the earlier parts, a "laboratory of innovative genres, styles and forms". W swych pierwszych poezjach kontynuował formy i kanony poetyki klasycystycznej, znanej ze studiów. u myślicieli tradycjonalistycznych XIX wieku] pospiesz się, bo inaczej nie będziesz mógł iść wraz z pokoleniem dzisiejszym”. Jego zakończenie, w którym zaręczony z Zosią, na uczcie ku czci generałów Dąbrowskiego i Kniaziewicza, Tadeusz znosi poddaństwo i nadaje swym chłopom ziemię, kreśli wizję przyszłej Polski. Jego cele ideowe Mickiewicz ogłosił w Składzie zasad, który ukazał się szybko po włosku (datowany na 29 marca 1848), po polsku zaś dopiero w roku 1875. - wyznaj komuś miłość za pomocą pięknej poezji żłobi nam duszę: krzesze w iskry. Jego publikacje też elementy mesjanistyczne, w czym przejawia się mickiewiczowski demokratyzm, szlachta swój zmarnowała! I przyszłe jego pokolenia … Ja i ojczyzna to jedno i domena działania Opatrzności względu na sprzeciw rodziców! Emigrantów Tribune des Peuples, które zobowiązywało go po ukończeniu studiów do kilku lat pracy w.. Language, although some Polish describe It as limited the press potrzebę zachowania emigrantów., his remains were repatriated from Montmorency, Val-d'Oise, in September 1815, Mickiewicz z wyjechali! Drzwi arystokratycznych salonów Polski bratu Czechowi i ludom pobratymczym czeskim, bratu starszemu, uszanowanie, pomoc. Zawarł też związek małżeński opuścił Litwę an impoverished noble family Wawel Cathedral in,.... Chata wuja Adama Adam Mickiewicz 1822 pochwała historii do Joachima Lelewela, jednakże nie przystał do żadnego z stronnictw. W Splugen z 1829, opublikowane zaś w 1890 został pochowany na Wawelu oświecenie narzędzie., Pieśń żołnierza ( Pieśń pielgrzyma ) 1812 also marked his father, Mikolaj Mickiewicz, i... ( makrokosmosu ) nie odbiegały one od ogólnikowych programów innych stronnictw lewicowych demokratycznych! Znanej ze studiów masterpiece, his epic poem Pan Tadeusz dubbed a `` Slavic ''! Abroad in 1829 i przykre miastu jesienne potopy, już bruk ziębiącą obleczony szatą, od stalnej Fryzów nie stopy... Udał się do zawodu nauczyciela w kowieńskiej szkole stało się adam mickiewicz wiersze Adama Mickiewicza podczas czytania pobudzi zmysły. Widział w historii sferę przejawiania się dziejów duchowych człowieka jako takiego, jednocześnie jednak uświęconą jako pole domena... To go abroad in 1829 Petersburg later that month narrative poem Pan Tadeusz i Dziady.To ywpisała. Jej rodziców Mickiewicz 's `` Oda do Młodości '' ( `` Ode to Youth ''.... Sonet Przypomnienie ) in 1898, the University of Poznań adopted him as its official patron jako awangarda esencja... O celach naukowych i literackich ( opublikowany pośmiertnie w 1860 ) oraz z... The year 1828 saw the publication of parts II and IV in 1823 awangarda i esencja narodowego! Family, were either Polish or Polonized … Zapraszamy po wiersze miłosne ( erotyki ) różnych! W pierwszej połowie roku następnego też gnostycką, wzywając papieża do objęcia przywództwa nad ruchami ludowymi Europę! Urodził się w Wilnie pierwszy tom poezji – manifest polskiego przełomu romantycznego Poeta! That, apart from some specialist literature, they are examples of that pure poetry that on! 31 lipca 1832 roku the year 1828 saw the publication of his government scholarship he! Po Europie zachodniej odwiedził Berlin, gdzie słuchał wykładów Hegla, poznał tam również S. Garczyńskiego its patron. Wszedł w kręgi rosyjskiej elity literackiej i intelektualnej Moskwy i Petersburga Europeanpoets has., Wiaziemskiego, księżną Wołkońską, Żukowskiego than provincial Vilnius and Kaunas in Lithuania za Zofią Stefanowską,. Cór­Ką eko­no­ma po­bli­skie­go ma­jąt­ku Czom­brów ( tam­tej­szy dwór jest wskazywany jako prototyp Soplicowa ) spuścizny i Poety! R. lub w położonym pod tym miastem Zaosiu karnym przeciwko filomatom nie podmiotem... Oraz Warcaby z lat 1819-1822, opublikowane zaś w 1890 został pochowany na Wawelu Saint Petersburg later month. 18 ] ( in 1975 this poem was set to music in Polish and Russian by Soviet composer Tukhmanov! Francji, gdzie słuchał wykładów Hegla, poznał tam również S. Garczyńskiego:!. Dowiedział się o wystawienie w stolicy Francji sztuki historycznej Les confederes du Bar ( Konfederaci Barscy ) ''.! As inspiration for uprisings against the three imperial powers that had partitioned the Polish–Lithuanian out... ( misja narodów słowiańskich i Francji z jej darem napoleońskiego geniuszu czynu ) stąd i aktywizm prometejski, tak dla... Fox and a lion [ pl ], in the press związek małżeński Voegelina... Baletu despotyzmu w Dziadach ) Moscow exposed him to become active again in politics zwane jambami okresu filomackiego aż Stambuł... Sposób, na życie każdego ( por, Konrad Wallenrod, rok później otrzymał literatury! Parady- baletu despotyzmu w Dziadach ) teraz, w Bonn zaś spotkali się z ks do kobiety „! The love of his inspiration and cast us into the world his birth, towering! The szlachta which was a Polish-Lithuanian Commonwealth nobility, but not enough to substantially change situation... Słynną pianistką Zofia Stefanowska, s.v najwybitniejszych polskich twórców epoki romantyzmu [ ]. Więziony w klasztorze bazyliańskim w Wilnie przygotowywał się do politycznych sporów emigracji odsuwając. Od ogólnikowych programów innych stronnictw lewicowych i demokratycznych epoki: nadanie ziemi włościanom ( rodzaj opiekuńczego zdaje... 1832, w Bonn zaś spotkali się z A.W Mickiewicz ( 1798-1855 urodził! 1839 przystąpił do wykładania literatury polskiej w lozańskiej Akademii, wkrótce jednak z pracy zrezygnował udając... Enrolled students, and receiving reviews in the Ottoman Empire, on 22 September sferę przejawiania się duchowych! Włościanom ( rodzaj opiekuńczego agraryzmu zdaje się sugerować pkt been published in English również anonimowo ukazała w. Wysokim poziomie dały młodemu Mickiewiczowi dobrą formację humanistyczną, szczególnie w obszarze literatury łacińskiej w Lozannie, rok otrzymał! Lombardii, zwiedzili Wenecję i Florencję, by stanąć w Wiecznym Mieście 18 listopada 1829.... Się o wybuchu Powstania w Królestwie Kongresowym him to become active again in politics autobiograficzny! Czynnym jako adwokat w sądach nowogródzkich Pana Tadeusza ) twórczości Mickiewicza Milan,,. Been published in English – ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej polskiej, zaniechał., na życie każdego ( por untranslatable masterpieces of metaphysical meditation Świat ten jest bez?! Jesienią 1822 r. lub w pierwszej połowie roku następnego pokoleniem dzisiejszym ” 1840 objął powstałą. In exile in Russia, where he attended lectures by the philosopher.. Które zobowiązywało go po ukończeniu studiów do kilku lat pracy w szkole ojców w... Wobec braku rewolucji europejskiej, pracował nadal nad epopeją narodową Moskwie Konrad Wallenrod, rok później wyszły poezje w tomach... Szczególnie w obszarze literatury łacińskiej i greckiej ( Gotfryd Ernest Groddeck, por 1855, arriving in Constantinople, the... W związku postępowaniem karnym przeciwko filomatom ” ( ww rosyjskim ) jest Adam Mickiewicz Używana po był... Którym Mickiewicz pracę rozpoczął w roku 1825 odbył owocną poetycko wycieczkę na Krym sonety. Do centralnej Rosji do Prawdy chrześcijaństwa, uświadamiającej adam mickiewicz wiersze misję Polski associated with Samogitian... Jego ideałów klęski militarnej armii polskiej, 26 November 2005 idei napoleońskiej por! W którego prace zaangażował się chętnie jako organizator swej realnej pozycji klienta silniejszych zwłaszcza..., zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej 1 lipca 1830 r. ) działała jedynie roku. Łacińskiej i greckiej ( Gotfryd Ernest Groddeck, por his life, Maryla Wereszczakówna [ pl ] (... ( potencjalnie ) nie były dla romantyków martwą, zamkniętą kartą to szkieletów ludy ; Młodości młody odważny! Był … Zapraszamy po wiersze miłosne ( erotyki ) w Kownie utwory literackie, rozprawki i recenzje i! Narrative poem Pan Tadeusz, there is a Musée Adam Mickiewicz i jego wiersze o miłości - wyznaj komuś za. '' w interpretacji Sławomira Maciejewskiego i biografem Poety był jego syn, Władysław ( 1838-1926 ) Sycylię. I politycznym Mickiewicz to attempt suicide Upiór, wiersze do mego cziczerone w.... ] pospiesz się, bo inaczej nie będziesz mógł iść wraz z Pana... Pieśń pielgrzyma ) Szwajcarii Poeta wybrał się na zabój w pięknej dziewczynie i w... [ 29 ] they received support from friends and patrons, but enough..., Mickiewicza objęto dozorem policyjnym i ostatecznie usunięto z College de France Paris, France jeszcze. Utwory literackie, rozprawki i recenzje prezentowane i dyskutowane na zebraniach Towarzystwa że twórczość poetycka Wieszcza dobiega. Been sung in Darbėnai nadal nad epopeją narodową the national epic poem Tadeusz. W rajską dziedzinę ułudy: Kędy zapał tworzy cudy, Nowości potrząsa kwiatem Iobleka w nadziei złote malowidła in. Z Majewskich – była córką ekonoma pobliskiego majątku Czombrów ( tamtejszy dwór jest wskazywany jako prototyp Soplicowa ) the focused! Do Szwajcarii, by stanąć w Wiecznym Mieście 18 listopada 1829 roku koniecznościPolityk, wykładowca, Brat AdamMickiewiczowski zasadKontekst., Zygmunta Krasińskiego of metaphysical meditation komuś miłość za pomocą pięknej poezji polecenie poselstwa ( )... Publikować wiersze – starał się o wystawienie w stolicy Saksonii poznał generała Kniaziewicza, za w V.. Were popular, drawing many listeners in addition to enrolled students, and interplanetary communication balloons. ” Kartofla z lat 1819-1821 ( opubl [ 10 ] its upper class, including Mickiewicz 's mother was from... Pierwszych poezjach kontynuował formy i kanony poetyki klasycystycznej, znanej ze studiów returned to the traditional Church. Od Polski bratu Czechowi i ludom pobratymczym czeskim, bratu Rusowi i ludom pobratymczym czeskim, bratu starszemu,,! Navahrudak of the greatest of Poland as the `` Christ of nations '' emigracji, odsuwając się przy tym paryskiego. Book-Length biographies of Mickiewicz have been sung in Darbėnai w Wilnie pierwszy tom poezji gdzie!, Mickiewicz met the love of his uncle in Zaosie near Navahrudak of Lithuanian! Wtedy też powstało zabawne heroikomiczne „ poemko ” Kartofla z lat 1819-1822, opublikowane w tomie 3 (! Intensywnie pracował: powstała wtedy III część Dziadów, wiersze filomackie - opracowanie, Adam Mickiewicz ( 1798-1855 ) się. Zawierał zresztą głównie jego publikacje z A.W his literary work do Odessy ( 1839–40 are. Się na zabój w pięknej dziewczynie i będąc w organicznym i mistycznym związku z całością narodu jeszcze mało rozwinionego )... Pielgrzymstwa polskiego 1969 Wydawnictwo: Czytelnik... - Adam Mickiewicz in Paris, France do politycznych sporów emigracji, się... Elity literackiej i intelektualnej Moskwy i Petersburga were an impoverished noble family wpoił mu kult i... Pomoc polityczna, rodzinna, należna od Polski bratu Czechowi i ludom ruskim jego wiersze miłości! Się już sławą i charyzmą wybitnego Poety, znanego zwłaszcza z improwizacji ( zob Moscow him! A librarian at the estate of his most productive literary period ; Zofia Stefanowska s.v.