Omezení vjezdu na parkoviště v ulici Na Bendovce

Kvůli realizaci stavby plynovodní přípojky bude od úterý 11.05.2021 omezen vjezd na parkoviště z ulice Cafourkova (parkovště v ulici Na Bendovce).

Jako jediný vjezd na parkoviště bude sloužit průjezd z ulice U Skalky (vedený za placeným parkovištěm). 

Prosíme uživatele o dodržování pokynů dle instaovaného značení, aby bylo možné parkovat ve všech částech parkoviště

Situační plán značení k nahlédnutí zde