Podklady pro hlasování Per Rollam

Rozvaha BD k 31.12.2019 - zde

VZZ BD k 31.12.2019 - zde

Příloha v účetní závěrce BD k 31.12.2019 - zde

 

Rozvaha SVJ k 31.12.2019 - zde

VZZ SVJ k 31.12.2019 - zde

Příloha k účetní závěrce SVJ k 31.12.2019 - zde

 

Rozpočet Společenství vlastníků 2020 - zde

Informace o provedených a probíhajících opravách a aktuálním technickém stavu domu 2020 - zde

Zpráva o činnosti Společenství a představenstva BD za uplynulé období 2020 - zde

Zpráva kontrolní komise - zde