SVJ - Cafourkova

Zápis ze Shromáždění vlastníků konaného 8. 6. 2016;

Celá zpráva zde;

Rozvaha a výsledovka Společenství vlastníků za r. 2015

Celá zpráva zde;

Evidenční list pro vlastníky

Ke stažení zde;

Účetní závěrka společnství vlastníků za rok 2014

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - zde

Výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsah - zde

Informace pro vlastníky - jak naložit s družstevním podílem při prodeji bytu

Celá zpráva zde.

Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 16.6.2014

Celá zpráva zde.

Zápis z jednání shromáždění vlastníků 19.11.2013

Celý zápis k dispozici zde.

Notářský zápis z první schůze shromáždění vlastníků včetně přijatých stanov Společensví vlastníků Cafourkova

Informace o zápisu SVJ - zde.

Výpis SVJ - zde.

 

Zákon o vlastnictví bytů

Zákon o vlastnictví bytů - přesné znění naleznete zde.