Vážení členové Bytového družstva Cafourkova, představenstvo BD svolává, v souladu s čl. 53 platných Stanov BD, členskou schůzi bytového družstva Cafourkova, na kterou Vás tímto srdečně zve.

Termín konání: středa 12. 6. 2024 od 18:00 hodin

Místo konání: KD KRAKOV, VELKÝ SÁL, 1. PATRO, Praha 8, Bohnice, Těšínská 600/4


Celou pozvánku ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Podklady pro nadcházející členskou schůzi 2024

V případě, že členská schůze BD nebude usnášeníschopná, bude se náhradní schůze konat v tentýž den od 18:20 hodin.

Celou pozvánku náhradní členské schůze ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.