Dne 16. 5. 2024 bylo zhotoviteli Malreko s.r.o. předáno staveniště na rekonstrukci přístupových schodišť a přístavbu dvou vstupních ramp. Stavba bude rozdělena na dvě etapy.

1. etapa: rekonstrukce západní části (do parku) od 21. 5. 2024 do 2. 8. 2024.

2. etapa: rekonstrukce východní části (na parkoviště) včetně přístavby dvou vstupních ramp od 5. 8. 2024 do 21. 10. 2024.

Uvedené termíny jsou orientační a budou záviset na konkrétním postupu celkové stavby. Od zhotovitele máme již potvrzeno, že práce započnou 21. 5. 2024 bouracími pracemi na západní části schodiště. Důrazně vás žádáme, abyste nevstupovali na probíhající stavbu a ani za umístěné mobilní zábrany.

Dále upozorňujeme, že po dobu rekonstrukce první etapy budou všechny vstupy uzamčeny a zároveň s tím budou nedostupné i kočárkárny. Kdo si nestihne své věci z těchto prostor vyzvednout, prosím požádejte pana správce a ten vám umožní přístup z vestibulu do kočárkárny. Přístup z chodníku nebude možný, jelikož se bude celé schodiště bourat.

Jak bude probíhat rekonstrukce během druhé etapy, budete včas informováni, ale budeme se snažit, aby z této strany byly alespoň dva vchody přístupné pro lepší obslužnost, např. popelnic. Počítejte s tím, že po dobu této etapy nebudou dostupné domovní zvonky a tím ani dálkové otevírání dveří. Proto pak informujte své návštěvy, aby místo zvonku používali např. mobilní telefon a vy jim budete muset jezdit dolů otevírat z druhé strany.

Jsme si vědomi, že po dobu rekonstrukce budeme mít všichni zhoršené podmínky přístupu do domu, ale všichni se s tím budeme muset vyrovnat jen jak to půjde.

Děkujeme za pochopení.