Zápis ze dne 12. 12. 2023

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se zúčastnila posledního letošního zasedání P BDC, které se konalo včera 11. prosince 2023 od 19.00 hodin v kanceláři BDC a SV. Zde jsme byli informováni o termínech jednání P BDC pro rok 2024 a na jejich základě jsme naplánovali naše schůze KK na příští rok. Budou se konat vždy následující den po schůzi PBD, tedy:

16. ledna, 13. února, 12. března, 16. dubna, 14. května, 11. června, 16. července, 13. srpna, 17. září, 15. října, 12.  listopadu, a 10. prosince 2024 vždy od 15.00 hodin.

Na jednání P BDC vystoupil jako host p. Lukáš Řídký, který prezentoval návrh na zasklení lodžií firmou Lumon a je pouze na nás, členské základně, bude-li návrh realizován. Není sice z nejlevnějších, ale zdá se nám velice solidní. Vzorek zasklení je uložen k nahlédnutí až do začátku ledna 2024 v kanceláři BDC.

Vzali jsme na vědomí i informaci, že návrat našich peněz ze Sberbank se pozdrží až do příštího roku, viz zprávy z masmédií.
Pan Beran nás s paní Sivákovou informovali o kontrole vodoměrů a spotřebě TUV a SV v některých bytech.
Byli jsme i informováni, že inventarizace, jež se bude provádět v závěru roku je připravena, do inventarizační komise je za KK jmenována paní Jana Šebestová.
Obdrželi jsme i stav našich dlužníků ke dni 31.10. 2023.
Celkové dluhy činí 158.083,-- Kč, což je snížení oproti minulému měsíci o 141.690,-- Kč.
Nejvíce dluží majitelé bytů – vlastníci, za nájemné a služby 79.273,-- Kč a za vyúčtování 54.595,-- Kč.
U družstevníků je stav o něco lepší, dluží 4.600,-- Kč za nájemné a služby a 19.615,-- Kč za vyúčtování.
Je ale politováníhodné, že jisté dluhy se táhnou již od roku 2022 a nepodařilo se nám je do dnešního dne z nájemníků vymoci.
Seznam ohledně plateb za nebytové prostory jsme neobdrželi, snad k nám časem dorazí sjetiny platné k 1. 1. 2024.
Ohledně finanční agendy nás informoval pan Mgr. Jan Holý o finančních zůstatcích na běžných a spořících účtech.
KK byla provedena pravidelná měsíční kontrola pokladen:
Pokladna SV 2.458,-- Kč, ze které bylo uhrazeno od posledního období 80,-- Kč za poštovné, 1.874,-- Kč za frézu a 353,-- Kč za upínací a vodicí lištu.
Pokladna BDC – zde činí zůstatek 4.248,-- Kč, a z této pokladny byla vyplacena částka 2.000,-- Kč za návrh na vklad do katastru.
Zůstatky souhlasí s pokladními knihami, výčetka platidel bude přílohou k tištěnému zápisu z naší schůze a bude uložena v kanceláři BDC.

Příští naše schůze se bude konat 16. ledna 2024.

Členové kontrolní komise v závěru roku přejí všem obyvatelům našeho domu klidný konec roku, příjemné a veselé prožití vánočních svátků a do roku 2024 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i s bydlením v našem společném domě.

Zapsal: Peroutka v. r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.