Zápis ze dne 12. 3. 2024

Přítomni:     Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise si v úvodu svého jednání oživila doklad „Připomínky k zápisu“ z poslední schůze KK od paní Marcely Krčmářové, který jsme přijali na svém únorovém zasedání. Zároveň jsme se seznámili s dalšími připomínkami k zápisu z naší únorové schůze od paní Krčmářové.
Předseda KK v úvodu naší dnešní schůze sdělil, že se nesnažil ve zprávě být „třeskutě vtipný“, jak píše paní Krčmářová, když vlastně celá tato causa je spíše k pláči. Použil jsem i slovo elaborát, vím co znamená, ale použil jsem jej v jinak zjemnělé formě. Hovořil jsem tam i o hluku, který jsem slyšel již od Alberta a po jeho původu jsem se tedy pídil.  Ten mi pan správce Dziak lokalizoval s vysvětlením, že se jedná o opravu havarijního stavu. O tom, zda něco někde viselo v nástěnce ve vchodu č. 522 jsem netušil, ani jsem to neměl důvod zjišťovat.
O tom, že paní Krčmářová vlastní tzv. generální plnou moc jsem již delší dobu informován a vím i o tzv. normálních plných mocích, které naše stanovy uznávají a nezabývám se tím, zda jsou dobré jen k tomu, aby byly pouze čárkami v účasti na schůzích.
K dalšímu odstavci o „poradním teamu“ se budu snažit věřit, že pisatelka jedná bez něj i když i v tomto případě se najde dosti nevěřících. Ale není nic neobvyklého mít své poradní týmy a na základě jejich výstupů poté teprve činit.
O liknavém přístupu P BDC k řešení problémů KK není přesvědčena, i když nás trápí, že všechny akce nejdou tak rychle, jak bychom si přáli.
K závěrečnému bodu připomínek se nebudu vyjadřovat, moc svých chyb si neuvědomuji a úplné dovysvětlení všech otázek by mohl paní Krčmářové podat pan předseda P BDC Zdeněk Kovářík. I když jsem přesvědčen, že paní Krčmářová mohla navštívit kancelář družstva a za pomocí paní Dvořákové si potřebné doklady, jenž ji zajímají, vyhledat. Od dob předsednictví paní Krčmářové se žádné velké změny v administrativním uspořádání dokladů neprováděly a hledání by tedy nebylo časově náročné.
Protože nás cca za 2–3 měsíce čekají členské schůze, jsem přesvědčen já i celá KK, že zbytek nějakých závažných otázek se probere a dovysvětlí bez zbytečných průtahů tam.
S tímto textem po hlasování souhlasí celá kontrolní komise.

A nyní zahajujeme své jednání příznivější zprávou, že 18. března 2024 zahájí správkyně konkursní podstaty výplatu peněz věřitelům zkrachovale SBERBANK. Cestou KB by měla vyplatit 95 % našich pohledávek a o další postup se dojedná později.
11. 3. 2024 KK v osobě p. Šebestové za přítomnosti p. Dvořákové provedla kontrolu příručních pokladen s tímto výsledkem:
Pokl. BDC:   zůstatek 5.813,-- Kč
Z pokladny v minulém období bylo vyplaceno 95,-- Kč za poštovní poplatky a přijato 220,-- Kč za 1 ks čipu a 420,-- Kč za ověření dokladů.
Pokl. SV:   zůstatek 2.806,-- Kč
Z této pokladny bylo vyplaceno 79,-- Kč za poštovní poplatky, 776,-- Kč za nákup barev do tiskárny, 129,-- Kč za montážní pěnu, a 310,-- Kč bylo přijato za ověření podkladů k jednání a 4.000,-- Kč byla z účtu SV doplněna hotovost pokladny.
Hotovost souhlasí se zápisy v pokladních knihách, nesrovnalosti nebyly zjištěny. Výčetka platidel a mincí v pokladnách bude přiložena k tištěnému zápisu této naší schůze, který bude uložen v kanceláři družstva.

Kontrolní komise se taktéž zúčastnila 11. 3. 2024 jednání P BDC které mělo 10 bodů k jednání. Zmiňujeme se o kontrole úkolů z minula, zápisy do veřejných rejstříků probíhají, čeká se ještě na zápis SV. Hovořilo se o problému zvýšení nájemného p. Hájka, a řešil se i stav bytu paní Školníkové. Začínají chodit první nabídky na rekonstrukci schodišť. Pan Beran nás informoval o změnách při vyúčtování tepla. Představenstvo dále pokračuje na návrhu změn v Domovním řádu a na Stanovách. Byly zakoupeny 2 ks odvlhčovačů do bytů a na závěr se projednával bod reakce na stížnost p. Krčmářové.
Předběžně jsme se dozvěděli, že za topnou sezónu 2023 jsou nedoplatky nižší než přeplatky, pro nás je nejdůležitější vybrat nedoplatky. A již nyní je třeba se připravovat na členské schůze, koordinaci termínů konání atd.
Vyúčtování dluhů pro potřebu KK jsme ještě neobdrželi, pravděpodobně nám dorazí až s celkovým vyúčtováním za rok 2023.
Příští schůzi KK plánujeme na 15. dubna 2024.

Zapsal: Peroutka   v.r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.