Zápis ze dne 15. 8. 2023

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se sešla v plném stavu na svém prvním zasedání v novém volebním období a mohla tak potvrdit obsazení funkcí v komisi. Již po konání členských schůzí jsme nalezli shodu a dnešním dnem jsme ji potvrdili. Kontrolní komise bude v následujícím období pracovat v tomto složení:

Peroutka Jiří - předseda
Siváková Marie - místopředsedkyně

Šebestová Jana - členka komise.

Ani na práci komise nechceme nic zásadního měnit, budeme pokračovat v započaté práci, komise nebo její zástupci se i nadále chtějí zúčastňovat schůzí P BDC a protože personální obsazení představenstva se taktéž nezměnilo, nevidíme v tom problém. Za měsíc červenec se jednání zúčastnil předseda, srpnového zasedání paní Siváková a Šebestová o kterém informovaly předsedu KK. Na zasedání proběhla prezentace Ing. Peterky ohledně projektové přípravy k rekonstrukci lodžií a možnosti zateplení domu. Dále pokračoval p. Ryšavý z fy Bidli Energie k jeho návrhu na FVE. Dle KK jsou prezentace sice pěkná věc, ale realizovat můžeme pouze to, na co máme finanční prostředky. Obdrželi jsme i informaci od PRE o snížení cen za dodávky elektřiny od měsíce září 2023.

Stav okolo venkovních schodišť je stále v jednání a KK se jeví, že realizace nepokračuje tak, jak by měla KK, jmenovitě p. Šebestová provedla po dohodě s p. Dvořákovou 14. srpna 2023 kontrolu příručních pokladen.

Stav finančních hotovostí v pokladnách:
BDC 7.965,-- Kč
SV 1.662,-- Kč.
V posledním období do pokladny BDC byl příjem 10.000,-- Kč za výběr v bance, 1.100,-- Kč za prodej 5 ks čipů a 6.000,-- Kč za návrh na vklad KÚ. Z pokladny SV se proplácela částka 416,-- Kč za nákup vrtáků.
Zápisy v pokladních knihách souhlasí s vykázanými hotovostmi a výčetky platidel budou přílohou tištěné formy tohoto zápisu.
Dalším bodem našeho jednání byla situace okolo dlužníků. Dluhy k 30. 6. 2023 byly 317.834,-- Kč, což je navýšení o 182.966,-- Kč oproti minulému období. Tuto sumu ovšem nelze brát jako konečnou, protože nedoplatky za rok 2022 měly splatnost 30. 6. 2023 a pokud někdo zaplatil koncem června 2023, do sumarizace ve výpisu se nemusely promítnout. Takže mohou být nižší. Pouze nás zaráží, že družstevníci mají celkové dluhy pouze 28.521,-- Kč a vlastníci bytů 179.774,-- Kč.

Dále jsme diskutovali o podnětech a připomínkách, jež došly P BDC cestou správce a můžeme potvrdit, že pokud jsou reálné, představenstvo se jimi zodpovědně zaobírá.

Příští schůze KK plánujeme na 20. září 2023, dva dny po konání P BDC, jehož se plánujeme zúčastnit.

Zapsal: Peroutka v. r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.