Zápis ze dne 16. 1. 2024

Přítomni:     Peroutka Jiří,  Šebestová Jana

Omluvena :  Siváková Marie – nemoc

Přítomná část KK se 15. ledna zúčastnila zasedání P BDC, kde jsme se seznámili s inventurním zápisem, který vypracovala inventurní komise ve složení pí Dvořáková, Šebestová a pan Dziak.
Z kontroly úkolů jsme se dozvěděli, jak probíhá, či neprobíhá rekonstrukce schodišť s nájezdovými rampami a informaci, že toto nezbytné opatření nás přijde minimálně na 4,200.000,-- Kč. Projektová dokumentace odešla již na stavební úřad. Stav rekonstrukce objektu s možností dotace Nová zelená úsporám je v budoucnosti a neděláme si iluze v čase šetření o možnosti dotace. A situace okolo bývalé Sberbanky, kde máme zablokováno okolo 25,000.000,-- je také nepřehledná.
Představenstvo upravilo u DPP i smlouvy, aby odpovídaly novele zákoníku práce.
Dobrých 30 minut se řešila stížnost paní Školníkové na špatný stav jejího topení a oken v bytě. KK se ale jevilo, možná i P BDC, že jmenovaná neví vlastně  co požaduje, proto následující den se do jejího bytu vypraví pan správce s panem předsedou BDC, aby posoudili uvedenou stížnost a ta, pokud bude oprávněná, zajistili přiměřenou nápravu. Pan Beran nás informoval o úpravách webových stránek BDC a SV.
Nájemníci byli již nyní informací ve skříňkách informováni o zvýšení daně z nemovitosti a budou informováni o změně vyúčtování za odběr TUV a dodávek tepla, poměr spotřební a základní složka bude zvýšena na poměr 50:50 a takto se „údajně“ bude vyvíjet tlak na větší šetření.
15.ledna 2024 byl zkontrolován stav příručních pokladen, v pokladně BDC byla finanční hotovost 4.468,-- Kč a v pokladně SV   2.230,-- Kč.
Do pokladny BD byla přijata částka pouze 220,-- za prodaný čip a z pokladny SV byly proplaceny platby 5.655,-- Kč za nákup nivelační stěrky, dřezového sifónu a perfertrace a za 517,-- Kč byly opraveny razítka. Částky souhlasí s evidencí v pokladních knihách.
A na závěr jsme se dostali ke dlužníkům, jež nám zaslala paní Siváková elektronicky. Celková částka činí 171.207,-- Kč. Oproti měsíci říjnu vzrostla o 13.124,-- Kč. Vlastníci bytů dluží 90.005,-Kč za nájemné a služby a za vyúčtování ještě 40.357.
U družstevníků je situace o něco lepší, ti na nájemném a službách dluží 4.600,-- Kč a na vyúčtování 36.245,-- Kč. Dlužníci budou opět vyzváni k vyrovnání svých pohledávek.

Příští naše schůze se bude konat 13. února 2024 a budeme se snažit navštívit a zúčastnit se zasedání P BDC o den dříve.

Zapsal: Peroutka v. r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.