Zápis ze dne 16. 4. 2024

Přítomni:     Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se zúčastnila 15. dubna 2024 zasedání P BDC. Předseda P BDC nám sdělil, že 95 % našich pohledávek k SBERBANK bance již bylo správkyní konkurzní podstaty vyplaceno na naše účty, o dalším našem postupu rozhodne představenstvo později. Z dalších informací na představenstvu KK zajímaly další návrhy doplňující Domovní řád SVJ, jež by měl být představen členským schůzím, jež se budou konat 12. června 2024 v KD Krakov. Představenstvo se již i zabývalo programem těchto schůzí.

Na zasedání P BDC se konalo i otevírání obálek se třemi nabídkami na výběrové řízení pro zhotovení rekonstrukce schodišť.  Po dlouhé diskusi a hodnocení se představenstvo rozhodlo, že výherce vybere hlasováním per rollam v co nejkratší době. Zahájení prací bude po obdržení všech potřebných povolení a financování bude aktualizováno na členských schůzích.

Našeho družstva se dotýká i připojení se k obžalobě č. j. 37 T36/2024 ohledně škod a krádeží v kočárkárnách v minulém roce. Jako svědek tam bude vystupovat i správce p. Dziak a družstvo osloví i právníka k našemu zastupování.  

Zde jsme si tedy zrekapitulovali včerejší naši účast na schůzi P BDC a tento den byla též provedena revize příručních pokladen s následujícím výsledkem:
V pokladně BD byl finanční zůstatek 1.616,-- Kč a pokladnou neproběhly v minulém období žádné transakce.
V pokladně SV byl finanční zůstatek 6.033,-- Kč. Z této pokladny se zakoupila obuv pro správce, lepidlo, PVC profil, latě + beton, zhotovení 1 ks klíče za celkových 1.190,-- Kč. Zápisy v pokladních knihách souhlasí s vykázanými hotovostmi. Výčetka platidel bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu.

Vyúčtování roku 2023 ke kontrole KK prozatím neobdržela, i když 4 pořadače do kanceláře již dorazily. K úplné kontrole je KK připraví p. Dvořáková po doplnění podpisů oprávněných osob a některých dokladů. Termín odhadujeme na konec měsíce dubna 2024. V tomto termínu by již také mělo být vytištěné vyúčtování nákladů a služeb jednotlivých domácností.

Seznamy dlužníků a dluhy BD jsme obdrželi naposledy za měsíc únor 2024, o dluzích SV nemáme aktuální přehled vůbec. Byli jsme informováni, že bylo odesláno 10 upomínek k zaplacení dluhů. Pan Mgr. Holý nás informoval, že v mezidobí březen – duben 2024 došly některé urgované platby od dlužníků, takže jsme dospěli k závěru, že v reálném čase není pro nás situace okolo dlužníků aktuální, tedy nekontrolovatelná. Této situaci se budeme blíže věnovat po obdržení vyúčtování nákladů a služeb.

Příští schůze se bude konat 14. května 2024, kde vypracujeme mimo jiné zprávu o činnosti KK za minulé období a kterou doladíme den před konání členských schůzí, tedy 11. června 2024.

Zapsal: Peroutka   v.r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.