Zápis ze dne 18. 1. 2023

Přítomni: Peroutka  Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se v novém roce sešla poprvé na jednání P BDC dne 16. ledna 2023. Zasedání nebylo dlouhé, projednávaly se provozní věci týkající se správy domu, byly upraveny minimální mzdy zaměstnancům v souladu se zákonem. Ponejvíce ale nás finančně zatíží nepovolení zrušení odpojení UPS ve výtahu v domě 523, kde budeme muset zakoupit náhradní zdroj napájení. A zahájí se i rekonstrukce venkovních schodišť, počínaje vypracováním nového projektu. Celková rekonstrukce ale již zasáhne pravděpodobně do gesce nově zvoleného představenstva. 

Diskutovali jsme s P BDC i situací okolo dluhů, nové sjetiny jsme ještě neměli k dispozici, ale dluhy se snížily oproti měsíci 11/2022 z131.247,--Kč o cca 21.879,--Kč a dále bylo ještě doplaceno k 30.000,--Kč. Podrobnější hlášení budeme mít pravděpodobně v měsíci únoru2023. Sledujeme i situaci, jež se vyvíjí okolo banky Sberbank CZ a. s. a doufáme, že ještě v letošním roce se dostaneme ke svým pohledávkám.

16. ledna 2023 jsme měli provést i kontrolu příručních pokladen, ale p. Šebestová narazila u kanceláře BDC pouze na zavřené dveře, jelikož si paní Dvořáková vzala dovolenou, o které nikdo z nás nevěděl a žádné oznámení na dveřích nebylo vyvěšeno. Protože bylo pondělí, byly úřední hodiny a zklamané zájemce, které jsem potkal, jsem posílal za panem Dziakem. O tomto problému byl informován pan předseda BDC Zdeněk Kovářík, který přislíbil nápravu.

Dovolujeme si i popřát do roku 2023 všem obyvatelům našeho domu hodně zdraví, štěstí a spokojené bezproblémové bydlení.

Příští naše schůze KK se bude konat 15. února 2023.

Zapsal: Peroutka v. r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.