Zápis ze dne 19. 9. 2023

 Zápis ze schůze KK BDC ze dne 19. září 2023.

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Kontrolní komise se dohodla o změně termínů svých zasedání tak, aby navazovaly na den po konání P BDC. Termíny schůzí KK do konce roku jsou následující: 17. října 2023, 14. listopad 2023, 12. prosinec 2023, vždy od 15.00 hodin.

Zúčastnili jsme se schůze P BDC, jež se konala předchozí den, ze které pro nás vyplynula povinnost legalizovat naše podpisy do veřejného rejstříku. Tiskopisy jsme obdrželi cestou p. místopředsedy Mgr. Jana Holého a byly KK již vyplněné odevzdány.

Z jednání P BDC, které mělo cca 11 bodů, KK ponejvíce zaujaly úkoly, jež trvají a stále se posunují do dalšího období. To je hlavně rekonstrukce schodišť, ta začne nejdříve v jarním období 2024, rekonstrukce lodžií se zateplením objektu je taktéž v nedohlednu,

o plynové kotelně se snad lépe ani nezmiňovat. Nemůžeme ale konstatovat, že tato zdržení vznikla vinou P BDC.

P BDC i KK doufá a čeká, že se v závěru roku dořeší i situace s našimi finančními prostředky, jež máme blokované ve Sberbank.

Nemáme žádné vážné připomínky k závěrečnému usnesení P BDC, jež bude více snad popsáno v zápise P BDC.

Diskutovali jsme i o možnosti a snad i nutnosti vypracovat nějakou evidenci podnájemníků v družstevních bytech. Každý podnájemník by měl být družstevníkem nahlášen a schválen představenstvem. A poté za každou schválenou osobu, by měl družstevník odvádět na účet BDC částku 100,-- Kč měsíčně, tedy 1.200,-- Kč za rok. A není nijak těžké odhadovat, že družstvo přichází ročně o velké finanční prostředky za nenahlášené pronájmy. Majitelů bytů se tento problém netýká.

Dále jsme se pozastavili u některých bizarních návrhů našich spoluobčanů ke zlepšení bydlení, které snad ani nemůžeme akceptovat. Návrhy, jež jsou pro dům přínosem, se představenstvo zabývá, ale zabývat se třeba výstavbou kamenů, patníků pro každývchod, aby zdejší pejskové měli kde vyměšovat, se nám zdá zcela mimo, nehledě na to, že by u patníků čůrali pejsci, kteří zde nebydlí. Přibyly by nám další stížnosti na zápach, jež by se od patníků linul a stačí, když pejsci očůrávají sloupy veřejného osvětlení a na chodníku tak vznikají nevzhledné mapy.

Tak to byla poznámka pro odlehčení diskuze.

Evidence dlužníků k nám do dnešního dne nedorazila, nemáme zprávy zda za to mohou problémy na správcovské firmě nebo nemoc a poté čerpání dovolené p. Dvořákové. Takže kontrola dlužníků se přesunuje na zasedání KK v měsíci říjnu.

Zapsal: Peroutka v. r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.