Zápis ze dne 20. 2. 2024

Přítomni:     Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana

Celá KK se zúčastnila z důvodu probíhajících jarních prázdnin posunutého jednání P BDC 19. 2. 2024.  Byla zhodnocena kontrola úkolů z minulého jednání a do dalšího období se nám tedy přesunuje plnění pojišťovny pro pí Zbrojovou, problém s bytem pí Školníkové. P BDC se dále zabývalo vzniklými škodami v kočárkárnách, materiálem ing. Peterky k NZÚ, novým zvýšeným platbám servisních cen fy Schindler za výtahy a nabídkou této firmy na odstranění stávajících závad. Představenstvo se zabývalo i aktualizací Domovního řádu a Stanov, která by mohla být přijata na květnové, či červnové schůzi BDC a SVJ. Taktéž se probírala v samostatném bodě stížnost a výtky p. Krčmářové. Pan předseda P BDC přislíbil, že paní Krčmářové odpoví a se stanoviskem KK k této cause se vyjádříme v závěru této zprávy.
19. února byla provedena i pravidelná kontrola příručních pokladen. Vykázané zůstatky souhlasí se zápisy v pokladních knihách a výčetka platidel bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu. 
Pokladna SVJ: Zůstatek 100,-- Kč, z pokladny se nakupovala pouze podlahová barva za 1.215,-- Kč a pan Švaříček doplatil měsíční předpis nájemného.
Pokladna BDC: Zůstatek 6.108,-- Kč, do pokladny bylo přijato 440,-- Kč za prodej 2 ks čipů, 200,-- Kč za vypracování daňového přiznání a 8.000,-- Kč za 2 platby do zápisu KÚ.
Seznamy dlužníků ke dni konání KK ještě neobdržela, ale očekáváme je v nejbližším období.
A nyní k samostatnému bodu jednání. Kontrolní komise se seznámila se stížností a výtkou, kterou zaslala P BDC a KK zplnomocněná paní Marcela Krčmářová. Od podání výtky a stížnosti uplynula již doba cca 3 týdnů a k jednotlivým bodům stížnosti se již v mezičase vyjádřili  předseda a i někteří členové PBD. Elaborát paní Krčmářové byl zařazen jako samostatný bod jednání včerejší schůze P BDC.
Předseda KK podal členkám KK svůj poznatek ohledně nadměrného hluku z bytu Nouzákových, který byl slyšitelný i nepříjemný na velkou vzdálenost a šel zjistit ke správci objektu příčinu. Ten sdělil, že se jedná o havarijní stav, takže příčina hluku se dá pochopit. Pan předseda nám sdělil, že přestupce obdržel napomenutí.
Pokud se budeme blíže zaobírat celou touto stížností, tento incident nastartoval zplnomocnitele paní Krčmářové, která se stížnosti a výtek ochotně ujala. Výtky a stížnost by byly pochopitelné, kdyby paní Krčmářová byla „žena z lidu“, ale paní Krčmářová byla dlouholetou členkou představenstva družstva a další 4 roky byla jeho předsedkyní. Tak zná, jak situace vypadá, s jakými administrativními překážkami se vedení družstva musí vypořádávat a jak čas letí. Máme například vybudovanou plynovou přípojku, ale kotelna na plyn je prozatím v nedohlednu, s rekonstrukcí schodišť se také otálí, protože nevíme pro jakou revitalizaci domu se rozhodneme a tak by šlo jmenovat další projekty.
O nějaké přílišné aktivitě naší členské základny se nedá ani pomýšlet, stěží se zvolilo na podzim na náhradní schůzi P BDC i KK, náhradníky nemáme ani v jednom orgánu. Dohoda na některých akcích je zdlouhavá, vždy bude někdo pro, proti a většinu to ani nezajímá. Nedohodnou se lidi mezi sebou v rodinách, natož tedy v domě, kde je přes 300 bytových jednotek. Stačí si připomenout dohadování jen jakým odstínem by měly být natřeny chodby.
Souhlasíme s tím, že je třeba aktualizovat domovní řád i stanovy, ale co je základ, je vzájemná ohleduplnost a pochopení a slušnost nájemníků v domě. Vymáhání pokut a sankcí je zdlouhavé a pravděpodobně bude i problematické. Problematické je i určení času, kdy se bude moci bourat, vrtat, řezat, jako každé omezení nebude vždy někomu vyhovovat. Mně osobně se zdá, že se tu bourá, vrtá, řeže stále. Ve všední dny to vadí maminkám s dětmi, seniorům, příchozím po noční směně, o víkendech zas těm, kdo chce mít alespoň o volných dnech mít doma klid. Rozhodnutí nechme na členských schůzích.
KK podporuje P BDC v jejich činnosti, vážíme si i práce pana Dziaka jako správce, který je nájemníkům vždy k dispozici, poradí, poslouží i ve volných dnech a někdy jej i politujeme, s jakými dotazy a stížnostmi se musí vypořádávat. 
Více již k tomuto bodu nemáme, myslíme si, že i paní zplnomocnitelka, zplnomocnitelé a jejich poradní team by odpověďmi  P BDC i KK  mohl být uspokojen. 

Příští schůze KK se bude konat 12. března 2024.

Zapsal: Peroutka v. r.

PS: Od paní Branišové ze správcovské firmy jsme obdrželi po termínu naší schůze dlužný seznam vlastníků a to za nájem a služby, které činí 98.817,-- Kč a je to zvýšení oproti konci roku o 8.817,-- Kč. Dluhy u družstevníků máme pouze za vyúčtování služeb do ledna 2024 činí 20.198,-- Kč, což je snížení oproti prosinci 2023 o 16.047,-- Kč.

Některé dluhy přetrvávají již od roku 2022 a je třeba domluvit další postup jejich vymáhání.

Dopsal: Peroutka   v.r.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.