Zápis z mimořádné schůze č: 1/2024 ze dne 29. 4. 2024

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – omluven p. Holý
Kontrolní komise – omluvena p. Siváková

1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.

2. Určení dodavatele stavby na rekonstrukci schodišť na základě výběrového řízení. Na základě vyhodnocení výběrového řízení byla vybrána firma Malreko s.r.o.

3. Projednání Smlouvy o autorském dozoru na rekonstrukci schodišť. Smlouva schválena, jako autorský dozor byl schválen ing. Libecajt.

4. Projednání SoD s vybraným dodavatelem na rekonstrukci schodišť. Po úpravách schválena smlouva o dílo s firmou Malreko s.r.o. Dle smlouvy by rekonstrukce  schodišť měla započít 15. 5. 2024 a skončit 31. 10. 2024. Zahájí se postupným bouráním schodišť ze západní strany do parku. Po dobu rekonstrukce budou vstupy uzavřeny a harmonogram bude zveřejněn.

5. Projednání výběru a ustavení TDI na rekonstrukci schodišť – navržen byl Attila Kis, který byl pozván na jednání představenstva dne 13. 5. 2024.

6. Projednání obdrženého Oznámení o zahájení řízení z OÚRV ÚMČ na rekonstrukci schodišť ze dne 17. 5. 2024 – představenstvo se pozastavovalo jednak na pozdním termínu zahájení (podáno na úřad 6. 1. 2024) a dále na uvedeném počtu účastníků (290), z čehož 240 muselo být obesláno poštou. Dle našeho názoru stačilo si vyžádat zápis ze schůze, kde byla akce schválena a nemusel se zbytečně a nesmyslně obesílat tak velký počet účastníků.

7. Projednání výzvy rejstříkového soudu – požadované listiny budou do 11. 5. doplněny.

8. Různé

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde