Zápis č: 6/2024 ze dne 10. 6. 2024

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – kompletní
Kontrolní komise – kompletní
Hosté - p. Pavel Drozd

1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.

2. Kontrola úkolů:
doplnění podkladů na výzvu soudu pro změnu ve veřejném rejstříku (SVJ) – bylo doplněno a zapsáno soudem do veřejného rejstříku.
instalace zařízení od firmy Pranet -  stále probíhají instalační práce
zvýšení nájemného družstevního bytu – navýšení proběhlo, platba se plní.
výsledek kontroly vytápění topného systému dle vyhlášky č. 38/2022 Sb. – kontrola dokončena, výsledky zatím SBD nedodalo.
– zajištění pronájmu předzahrádky před č.pop.520 (parc.č.840/342) s OŽP ÚMČ 8 – bylo podáno a schváleno OŽP ÚMČ 8.
– příprava a zajištění SV a ČS – projednání jednotlivých bodů k vedení schůze.
– plán dovolených – představenstvo projednalo plán dovolených zaměstnanců a pokrytí zástupů.

3. Projednání nabídky firmy BICZ o zhodnocení finančního kapitálu – k bodu přizván zástupce Pavel Drozd, zástupce firmy – nabídka byla vyhodnocena jako riziková, odpovědí pověřen p. Holý.

4. Informace o probíhající rekonstrukci schodišť – probíhají bourací a přípravné práce pro přípravu na instalaci nových schodišť. Při demolici byl zjištěn značně zchátralý stav většiny podest, které je nutno nejprve opravit. To znamená jisté prodloužení harmonogramu prací a navýšení financí na vícepráce.

5. Projednání záměru paní Budařové na omezení provozování živnosti – vzhledem k situaci, která neumožňuje přístup do provozovny kadeřnictví, bude na nezbytnou dobu upuštěno od nájemného.

6. Projednání podnětu pí Maršnerové o nároku na proplacení vzniklé škody a stížnosti na byt č.8/522 – představenstvo obdrželo stížnost na probíhající rekonstrukci v bytě č.8/522. Jelikož stížností přibylo i od ostatních spolubydlících, hlavně na hluk o víkendech, byli správcem tyto práce o víkendech zakázány. Ohledně proplacení vzniklé škody se musí poškozená strana obrátit na majitele bytu, kde bude nutné vzniklou škodu prokázat. Družstvo v žádném případě neodpovídá za škody vzniklé při rekonstrukci bytů. 

7. Projednání posudku na okna v bytě Rybkových s návrhem opatření – podle vypracovaného posudku je možné řešit problém výměnou okenního těsnění.

8. Různé:
pozvánka na ME Joudrs – družstvo obdrželo dva lístky na utkání Joudrs, zájemci se mohou informovat v kanceláři družstva.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.