Zápis č: 3/2024 ze dne 11. 3. 2024

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – kompletní
Kontrolní komise – kompletní

1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.

2. Kontrola úkolů:
– změny zápisu ve veřejných rejstřících (SV), – v procesu.
– stav a pojistného plnění od pojišťovny Allianz (byt č.20/521 a kočárkárny) - stále ještě v řešení.
– zvýšení nájemného družstevního bytu – zaslána výzva.
– odborný posudek na okna pí Školníkové – zatím PBDC neobdrželo.
– dne 12.3. se započne s nutnou opravou zjištěných závad výtahů.
– rekonstrukce schodišť -  představenstvo vydalo výzvu k podání nabídky.

3. Projednání nabídky na kontrolu diagnostiky odvětrávacích šachet od firmy Delphia MORAVIA s.r.o. – po kontrole v roce 2022 není nutno tuto diagnostiku provést. Představenstvo proto tuto nabídku odmítlo.

4. Informace o instalaci banneru od firmy PODA – práce započnou v průběhu měsíce března.

5. Informace ze semináře Pro náš dům o změnách cen tepla při vyúčtování – semináře se účastnil pan Beran. Tento rok činní ZS 60 % a SS 40 %. Pro příští rok navrhneme poměr 50/50. Bližší informace může poskytnout pan Beran.

6. Informace o povinné kontrole systému vytápění budov dle vyhl. č. 38/2022 Sb. –  podle výše zmíněné vyhlášky musí každé SVJ a družstvo provést tuto kontrolu. Kontrola má probíhat pouze ve sklepních prostorách domu. Termín zatím není znám.

7. Projednání změn stávajícího Domovního řádu BD ze dne 8.6.2016 – Představenstvo navrhlo některé změny k pozdějšímu schválení. Další návrhy a podněty se ještě připravují.

8. a 9. Informace o činnosti kanceláře a správě domu – probíhají práce na optickém připojení společnosti Vodafone, probíhají práce na odstranění závad, zjištěných při revizi rozvodných skříní v jednotlivých patrech domů.

10. Různé – schválen nákup 2 ks. odvlhčovačů pro byty, kde se tvoří vlivem vlhkosti plísně na zdech.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde