Zápis č: 2/2023 ze dne 13. 2. 2023

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – kompletní
Kontrolní komise – kompletní

Hosté – Ing. Radek Prokop k bodu č.3

  1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.
  2. Kontrola úkolů:
  • nedostatečný digitální monitoring výtahů – k vysvětlení a k zjednání nápravy sjednána schůzka se zástupci firmy Schindler na den 14.3.2023.
  • situace v bance Sberbank CZ a.s. – představenstvo zatím neobdrželo žádné nové informace.
  1. Projednána a podepsána smlouva na projektové práce - úpravu 13ti vstupů bytového domu. Projektant Ing. Radek Prokop z Ateliéru 87 přislíbil v nejbližší době předložit studii, která bude projednána na nejbližším jednání představenstva. Součástí nového schodiště budou nové pohodlnější nájezdy pro kočárky s obou stran domu a dvě již zmíněné nájezdové rampy (východní strana před č.pop. 521 a 525).
  2. Projednána a podepsána nájemní smlouva s firmou Alza.cz na umístění boxů zásilkovny na jižní straně objektu.
  3. Projednání nabídky pana Nevyjela na zprovoznění záložního zdroje UPS pro evakuační výtah v č.pop. 523. Vzhledem k nutnému zprovoznění evakuačního výtahu byla z nabídnutých řešení vybrána a schválena cenově dostupná varianta 2b, tj. výměna baterií s životností 8mi let v hodnotě 118.000,-Kč bez DPH. Nejdražší varianta 3 na zakoupení nové UPS (293.200,-Kč bez DPH) nebyla akceptována.
  1. Projednání komplexního řešení tvorby plísní v bytových jednotkách ve vyšších patrech. Ke zjištění komplexního technického stavu bude vypsána výzva za účelem zjištění příčiny tvorby plísní v bytech. Pokud má někdo tento problém je nutné nahlásit jej u správce domu nebo představenstvu. Zasažené byty bude nutné monitorovat.
  1. Projednána informace celoročního vyúčtování za rok 2022 od Pražské teplárenské a.s. Rok 2022 vykazuje přeplatek ve výši 89.876,71 Kč.
  1. Informace o činnosti kanceláře a správě domu – řešení dlužníků, nepovoleného otvoru ve fasádě domu, inventarizace a fúzi poskytovatele Planet A s TMCZ.          

 Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.