Zápis č: 3/2023 ze dne 13. 3. 2023

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – kompletní

Kontrolní komise – kompletní

Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.

  1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.
  2. Kontrola úkolů:
  • záměr firmy Alza na pořízení boxu – ze strany družstva byla zřízena el. přípojka včetně poměrového měřidla. Pan Beran informoval firmu o zřízení přípojky k boxu a podle informace firmy Alza by měl být box instalován do konce března.
  • rekonstrukce venkovních schodišť - Firma Ateliér 87 provedla zaměření a nyní čekáme na dodání studie.
  • situace v bance Sberbank CZ a.s. – podle informací je situace pro družstvo příznivá. Do konce března by měl proběhnout prodej banky a na podzim by mělo být družstvo finančně uspokojeno.
  1. Informace o jednání s firmou Schindler ve věci zlepšení funkčnosti dálkového monitoringu výtahů – schůzka se zástupci firmy Schindler proběhla za účasti pana Kováříka a pana Dziaka dne 14.2.2023. Bylo zjištěno, že k nedostatečným informacím o stavu a provozu výtahů, ke kterým opakovaně docházelo, způsobuje starý software, který firma Schindler okamžitě nahradila. Dále družstvo požaduje, aby byla možná v kabině výtahu informace (rozsvícením příslušného patra) o přivolání výtahu.
  2. Informace o technickém stavu stávající UPS v č.pop.523 a projednání nutnosti výměny záložního zdroje výtahu Při naplánované výměně baterií bylo technikem zjištěno, že záložní zdroj není provozuschopný a oprava již není možná, je tedy nutná jeho výměna za nové zařízení v ceně cca 300.000,- Kč.
  3. Vyhodnocení výzvy na výskyt plísní v bytech s návrhem opatření -  K výzvě se přihlásilo deset bytových jednotek. Družstvo započalo s odstraňováním možných příčin výskytu plísní a nadále se bude tomuto problému věnovat.
  4. Informace o neoprávněné platbě Planet A za rok 2022 – bylo zjištěno, že platby firmy Planet A byly zasílány z nepochopitelných důvodů Městské části Praha 8. Představenstvo, spolu s vedením SBD Severní Město tento problémem řeší.
  5. Informace o činnosti kanceláře a správě domu – řešení stížností na hluk z některých bytů a nepovoleného otvoru ve fasádě domu. Příprava společných schůzí v květnu.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.