Zápis č: 5/2024 ze dne 13. 5. 2024

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – kompletní
Kontrolní komise – kompletní
Hosté - p. Attila Kis

1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.

2. Kontrola úkolů:
doplnění podkladů na výzvu soudu pro změnu ve veřejném rejstříku (SVJ) – bylo odesláno datovou schránkou.
zvýšení nájemného družstevního bytu – zaslána výzva, zatím bez odezvy.
oprava výtahů dle závad z odborné prohlídky - dokončeno.
výsledek kontroly vytápění topného systému dle vyhlášky č. 38/2022 Sb. – kontrola dokončena, výsledky zatím SBD nedodalo.
instalace zařízení od firmy Pranet -  firma stále řeší elektrické připojení
dodatečné změny v Domovním řádu SVJ - změny budou zveřejněny na stránkách družstva a předloženy s odsouhlasení na schůzi v OD Krakov.
soud s obžalovaným Peštou – SVJ jako poškozený doplnil požadované dokumenty k soudnímu řízení. Představenstvo děkuje paní JUDr. Papežové za vyřízení.

3. Projednání smlouvy o výkonu technického dozoru investora – k bodu přizván Attila Kis, autorizovaný technik – po dohodě představenstvo smlouva schválena.

4. Zajištění přípravy na ČS BD a SVJ konané dne 12. 6. 2024 - pozvánky na ČS BD a SVJ budou rozdány do 28. 5. 2024.

5. Projednání revizního posouzení na revitalizaci objektu (lodžie včetně zateplení) s možností poskytnutí dotace – byl vypracován položkový rozpočet ve výši cca 84 mil. na realizaci a návrh na energetické opatření a předběžné posouzení dotace s možností poskytnutí dotace  ve výši cca 11 miliónů dotace firmou ArchEnergy. Posouzení zhruba odpovídá  návrhu provedeného SBD – SM, kdy realizace byla odhadnuta na 70 miliónů s dotací 10 miliónů. Uvedená akce by se bez poskytnutí půjčky ve výši minimálně 30 miliónů neobešla.

6. Projednání nesrovnalostí ve vyúčtování (odečtů od firmy THERM-15 nulových odečtů) – na základě ověření funkčnosti vodoměrů bylo zjištěno, že se jedná převážně o bytové jednotky osob, které se zde nezdržují, nebo jsou většinou mimo

7. Projednání nabídky firmy TELECOM na správu poskytovatelů sítí – jednalo se o nabídku zahraniční firmy, která by spravovala naše smlouvy za pronájmy. Představenstvo nepovažuje tuto nabídku za výhodnou, jedná se spíše o zisk společnosti, která chce profitovat na našich smlouvách. Návrh byl zamítnut.

8. Informace o činnosti kanceláře a správě domu
– dne 14. 5. 2024 bude provedena revize kamerového systému, 
– dne 16.5.2024 bude provedeno předání staveniště zhotoviteli, bourací práce začnou 21.5.2024 na západní straně domu (vchody do parku).   

Upozorňujeme, že po celou dobu oprav této strany, tj. cca do konce července, bude západní schodiště uzavřeno.  Budou znepřístupněny i prostory pro uložení kol (kočárkárny). Výjimečný přístup do kočárkáren pro jednorázové vyzvednutí, lze z bezpečnostních důvodů uskutečnit jen se správcem objektu.

9. Různé: 
– Plán dovolených – zaměstnanci odevzdali.
– Předzahrádka před č. pop. 520 – nový zájemce o péči, představenstvo požádá MČ Praha 8 o pronájem pozemku.
– Zhotovení nového PENB – z důvodu ukončení platnosti Průkazu energetické náročnosti budov (10 let), bude zažádáno o vyhotovení nového průkazu.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.