Zápis č: 1/2024 ze dne 15. 1. 2024

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – kompletní
Kontrolní komise – omluvena pí. Siváková
Hosté – p. Školníková
 1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.
 2. Kontrola úkolů: průběh rekonstrukce venkovních schodišť – družstvo obdrželo od pana ing. Libecajta projektovou dokumentaci a oznámení o podání na stavební úřad. S touto dokumentací se nyní musí představenstvo seznámit. Stav kalkulace na rekonstrukci objektu včetně možnosti dotace z programu Nová zelená úsporám – stav nezměněn, přes opakované výzvy představenstva, SBD ani pan ing. Peterka nic nedodali. Stav bytu a pojistného plnění od pojišťovny Allianz (Král 521/20), - Práce na  bytě jsou dokončeny a dolaďuje se poslední plnění od pojišťovny. Nabídka firmy Schindler na odstranění zjištěných závad po revizi – je stále v procesu, představenstvo kontaktovalo pana Šimka, pověřeného pracovníka a žádá o urychlené řešení. Stav zhotovení kamerového systému od firmy Sistel na osazení venkovních kamer pro hlídání vstupů – firma Sistel dodržela původní plán a 20.12.2023 dokončila práce, díky kterým byl pachatel identifikován a dopaden. Umístění a provoz telekomunikačního zařízení od firmy Pranet.cz - práce na osazení zařízení firma plánuje spíše v jarních měsících.  
 1. Projednání stížnosti p. Školníkové na špatný stav jejího topení a oken – představenstvo osobně posoudí stav bytu a dohlédne na zjednání nápravy.
 2. Projednání rozpisu platebního kalendáře firmy Alza a plnění za odběr elektrické energie – platební kalendář za nájem a odběr elektrické energie schválen.
 3. Projednání změn v DPP dle návrhu ing. Svobodové z SBD-SM – představenstvo upravilo smlouvy dle návrhu a v souladu s novelou zákoníku práce.
 1. Projednání dopisu paní Lucie Zbrojové ze dne 10.1.2024 na uhrazení některých částek vybavení bytu – představenstvo částečně zamítlo požadavek s odůvodněním, že se nejedná o věci hrazené družstvem, kdy koncová zařízení bytu hradí uživatel.
 1. Informace o změně kontaktu GIGASERVER.CZ – pan Beran, správce webových stránek, dokončil práce na nových stránkách družstva, které jsou nyní v mnohém lepší a přehlednější. Za tuto páci představenstvo panu Beranovi velmi děkuje. Pro přístup k úpravě stránek bylo nutné upravit původní kontakt  pana Tesaře na pana Berana.
 1. Informace o zvýšení daně z nemovitosti v souvislosti se zákonnou úpravou – tato informace byla zveřejněna na webu a nástěnkách družstva
 1. Informace o nově stanoveném vyúčtování za odběr TUV a dodávky tepla -předseda informoval o změnách ve vyúčtování v souvislosti s novelou vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody, která s účinností od 1.1.2024 mění parametry poměru spotřební a základní složky, která je u nás 40/60% (nově bude zvýšena na 50/50%) a nutí tak k většímu šetření.
 1. a 11. Informace o činnosti kanceláře a správě domu – předběžně byl schválen požadavek pana Sutuli na pronájem nebytových prostor v č.p. 522, proběhla oprava automatického otevírání dveří v některých vchodech a zajištění oprav a funkčnosti dveří poničených kočárkáren, provedeny průběžné opravy otevírání kontejnerového stání a započali práce na odstranění závad zjištěných při elektro revizi na chodbách objektu. Schválen návrh na zvýšení nájmu bytu o 20 % (pan Hájek).
 1. Různé - průběh inventarizace - byla dokončena.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.