Zápis č: 4/2024 ze dne 15. 4. 2024

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – kompletní
Kontrolní komise – kompletní
Hosté - p. Školníková

1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.

2. Kontrola úkolů:
změny zápisu ve veřejných rejstřících (SV), – stále v řízení.
stav a pojistného plnění od pojišťovny Allianz (byt č.20/521) - dokončeno
zvýšení nájemného družstevního bytu – zaslána výzva, zatím bez odezvy.
odborný posudek na okna pí Školníkové –  bude řešit SBD severní město.
instalace banneru firmy PODA – dokončeno.
povinná kontrola vytápění topného systému dle vyhlášky č. 38/2023 Sb – kontrola provedena za asistence SBD pana France mladšího.
kontrola UPS 40 kVA 2024 - kontrola záložního zdroje provedena, vše v pořádku.
odstranění borovice a revitalizace keřových porostů na západní straně objektu – strom odstraněn, prostřihání keřů záleží na volných kapacitách firmy, která provádí úpravu zeleně pro MČ Praha 8.
instalace zařízení od firmy Pranet - 16.4.2024. firma započala s instalací stožáru, řeší se elektrické připojení
Stav stavebního povolení na rekonstrukci schodišť – žádost o SP podána 5.1. 2024 a k dnešnímu není stále vyřízeno. Pokud povolení neobdržíme v nejbližších dnech, podáme stížnost na nečinnost stavebního úřadu.

3. Žádost banky Raiffeisenbank o provedení vinkulace pojistného plnění uzavřené u Allianz pojišťovny a.s. – vyřízena.

4. Informace o výplatě zadržovaných peněz ze SBERBANK – zatím bylo vyplaceno 95% z celkové uložené částky.

5. Informace o zajištění termínu členské schůze BD a SVJ – podařilo se termín zajistit na 12.6. 2024 ve Velkém sále v KD Krakov od 18.00 hodin.

6. Projednání finálních změn Domovního řádu SVJ ze dne 24.5.2016 a BD ze dne 6.12.2011 – představenstvo projednalo finální změny, které budou předloženy na červnové členské schůzi BD a shromáždění vlastníků.

7. Projednání podmínek obžaloby č.j. 37 T 36/2024 – představenstvo obdrželo výzvu k doložení výše škody poškození kočárkáren ve věci trestního řízení, které se bude konat 13.5.2024 u OS Praha 8. Navrhlo jako zmocněnce pro jednání paní Papežovou.

8. Vyhodnocení nabídek na výběrové řízení pro zhotovení rekonstrukce schodišť – VŘ se zúčastnily tři firmy. Zatím nebylo rozhodnuto z důvodu upřesnění nabídek. Představenstvo rozhodne v nejbližším termínu ihned po obdržení upřesnění od jednotlivých firem.

9. a 10. Informace o činnosti kanceláře a správě domu – stále probíhají práce na optickém připojení společnosti Vodafone, dále probíhají práce na odstranění závad, zjištěných při revizi rozvodných skříní v jednotlivých patrech domů. Schválena výměna dvou zastaralých venkovních kamer se špatným rozlišením a zoomem.

11.Různé:
rozúčtování spotřeby – zjištěná  velká spotřeba ve třech bytech – pravděpodobně chyba v odečtu, řeší se firmou Therm.
archiv zápisů na webových stránkách – dokončeno.

 Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde