Zápis č: 1/2023 ze dne 16. 1. 2023

Schůzi řídil: pan Kovářík
Zhotovitel zápisu: J. Dziak
Představenstvo – omluvena pí. Dvořáková (dovolená)

Kontrolní komise – kompletní

  1. Schválení programu – program schválen bez doplnění a připomínek.
  2. Kontrola úkolů:
  • jednání o zrušení odpojení UPS ve výtahu v č.pop.523,– dle vyjádření požárního bezpečnostního technika, nelze vyjmout evakuační výtah pro platnost nových bezpečnostních norem, kvůli přestavbě vchodu v roce 2010. Z tohoto důvodu je nutné vyřešit funkčnost náhradního zdroje UPS.
  • digitální monitoring výtahů - bylo dokončeno. Funkce a provoz výtahů je monitorován firmou Schindler, která tímto způsobem  rychleji reaguje na případné poruchy a vyprošťování osob.
  • situace v bance Sberbank CZ a.s. – představenstvo nadále sleduje situaci. Podle zpráv předpokládáme, že ve druhé polovině roku by družstvo mohlo obdržet své pohledávky.
  1. Záměr firmy Alza na umístění boxů zásilkovny na jižní straně objektupředstavenstvo předběžně záměr schválilo, pokud si firma Alza vyřídí potřebná povolení a projeví vstřícnost s našimi požadavky. Dalším jednáním pověřen člen představenstva pan Zdeněk Beran.
  2. Zahájení přípravy na rekonstrukci venkovních schodišť – vzhledem k závadnému stavu venkovních schodišť je nutné přistoupit k rekonstrukci. Součástí je i pořízení bezbariérovému přístupu do objektu, který zvažujeme ve vchodech č. 521 a 525 z východní strany. Stav schodišť se stále zhoršuje, např. vadná a kluzká dlažba, propadají se chodníky před schodištěm, nájezdy pro kočárky nevyhovují a invalidní spolubydlící se bez pomoci do domu nemají šanci dostat. Bude zadáno vypracování nového projektu a vstoupit urychleně do povolovacího procesu, aby se rekonstrukce zahájila co nejdříve. Předpoklad je druhá polovina roku 2023. Akce byla schválena na společných schůzích již v roce 2018.
  1. Schválena žádost o převod bytu č. 3/525 do osobního vlastnictví.
  1. Vzato na vědomí navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023 zaměstnancům SVJ.
  1. Informace o činnosti kanceláře a správě domu – z důvodu četných stížností na vytváření plísní v zimních měsících na zdech bytů ve dvanáctých patrech, bude vypracován posudek specialisty, který navrhne řešení k zamezení výskytu.          

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.