Zpráva o hospodaření k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

Rozvaha k 31.12.2022

Příloha k účetní závěrce 2022

 

Důležité sdělení BD - výzva ke kandidatuře 2023

V případě zájmu je dotazník pro kandidáty ke stažení zde.

Návrh rámcového plánu investic a oprav BD a SVJ na rok 2023-2025

Posudky na technický stav schodišť a prohlídka fasád a lodžií:
Prohlídka fasád a lodžií
Vstupní schodiště