Stavební bytové družstvo "SEVERNÍ MĚSTO" (Návod na přihlášení zde)

Městská část Praha 8

Portál veřejné správy ČR

DP hlavního města Prahy

Pražská energetika

Pražské vodovody a kanalizace

Pražské služby (sběrné dvory, odvoz odpadu, kontejnery)

Policie ČR Praha 8

 

Poskytovatelé internetu a přidružených služeb v našem domě
T-mobile (dříve A1M)

Cznet

O2

PODA

Nej.cz

Vodafone